با تو بودن

با تو بودن خیلی سخته مثل خوابه

دلم اینجاست تو بیا منتظر یه جوابه

این عشق دیگه خیالی نیست ناب نابه

نه نه نگو که اینم باز یه سرابه

/ 0 نظر / 3 بازدید