دو قلب

برای زیستن دو قلب لازم است

قلبی که دوست بدارد . قلبی که دوستش بدارند

قلبی که هدیه کند . قلبی که بپذیرد

قلبی که بگوید . قلبی که جواب بگوید

قلبی برای من . قلبی برای انسانی که من می خواهم

تا انسان را در کنار خود حس کنم

در یاهای چشم تو خشکیدنی ست

من چشمه زاینده می خواهم

آن سوی ستاره من انسانی می خواهم:

انسانی که مرا بگزیند

انسانی که من او را بگزینم

انسانی که به دست های من نگاه کند

انسانی که به دست هایش نگاه کنم

انسانی در کنار من

تا به دست های انسان ها نگاه کنیم

انسانی در کنارم . آینه یی در کنارم

تا در او بخندم . تا در او بگریم . . .

کنا رمن قلبت آینه یی نبود

کنار من قلبت بشری نبود . . .

 

                                                               احمد شاملو

/ 1 نظر / 11 بازدید
مينا

م م م م ....... دارم فکر می کنم! يک درد مشترک...... بيا هميشه مهربان باشيم. چه با آنها که قدر می دانند چه با آنها که قدر نمی دانند! بيا مهربانی را - اين هديه آسمانی را از جانب خداوند بين بندگانش قسمت کنيم. چشمک]