ترانه زندگی

 

زندگی پر آب و رنگه

زندگی خواب قشنگه

زندگی با ما غریبه

زندگی چقدر عجیبه

زندگی عشقه و شوره

زندگی وادی نوره

زندگی به رنگ دریاست

زندگی چقدر زیباست

زندگی بوده همیشه

زندگی بی تو نمیشه

/ 1 نظر / 4 بازدید
برهنه

هدف عده ای از طرح مساله عشق رسيدن است بی آنکه بدانند رسيدن پله اول مناره ايست که بر بالای آن اذان عاشقانه ميخوانند