ما گرايش داريم چيز هايي را ببينيم كه وجود ندارند

و چشم بر درس هايي ببنديم كه درست جلوي چشم مان است .

/ 1 نظر / 3 بازدید
من

راست ميگي ها! چرا؟؟؟