شب

می دود چشمم به پای پنجره

                                        پایش اما جز شبی تاریک نیست

چشم من خواب برنمی تابد ولی

                                        گویی این شب را سحر نزدیک نیست

/ 1 نظر / 4 بازدید
کیمیا

گويي اين شب را سحر نزديك نيست!! زيبا بود..ممنون از اينكه خبرم كردين بيام اينجا. [لبخند]