طولانی ترين راه ها با اولين قدم ها پيموده می شود.

/ 3 نظر / 4 بازدید
ندا

چقدر ای نوشته ات با حال من می خونه .....منی که نمی تونم اولين قدمو بردارم!!!!!!!!!!!!!

الهه

کاش راه هایی که میدونیم بی هدفه قدم اول رو برنداریم ... شاد باشی نوید جان جمله قشنگی بود

الهه

ممنونکه برای تولد اومدی لطف کردی