فردای موعود

 

خسته ام ...

 

این روزها برایم از آن روزهایی ست که دوست دارم هرچه زودتر عبور کنند

 که من در این روزها زندگی نمی کنم

من از فرداهای بی تو می ترسم

من زندگیم را در آن فردای موعود می بینم

تا آخر راه امیدوار می مانم و منتظر

یا حق

/ 3 نظر / 15 بازدید
رویـــــــــا

و چقدر تلخ است طعم گس این روزها... فردای موعودی که... ولی تو همیشه امیدوار باش...