گریز

 

گاهی اگر تمام سعیت را هم بکنی

گریزی نیست

گویی نقش آدم بده قصه را برای تو نوشته اند

/ 9 نظر / 14 بازدید
علیرضا فروهر

[گل] میگریزم از راه آسمان که همیشه سقف بالای سرم بوده و هست ... [گل]

پرتو

کاش انسانها می دانستند که مهم تر از شکستن دل اعتمادی است که تخریب می شود و دیگر هیچگاه بنا نمی شود...

سایه

وقتی کسی تو را دوست دارد عاشقانه دوست دارد شیوه بیان اسم تو در صدای او متفاوت است و تو ........ ...... ....... میدانی که اسم تو در لب های او ایمن است

سایه

وقتی کسی تو را دوست دارد عاشقانه دوست دارد شیوه بیان اسم تو در صدای او متفاوت است و تو ........ ...... ....... میدانی که اسم تو در لب های او ایمن است

سایه

سلام مرسیییییی منم شما رو با افتخار لینک کردم