در به درتر از باد

در به در تر از باد زیستم

در سرزمینی که گیاهی در آن نمی روید

ای تیزخرامان !

لنگی پای من

از ناهمواری راه شما بود

                                                

                                                                                     (( احمد شاملو ))

 

/ 0 نظر / 9 بازدید