نترس

 

نترس از موج از این طوفان

از اشباح حاضر و پنهان

نترس از صخره نترس از باد

از هر تردید و هر فریاد

نترس از سختی راه و بیا با من دل به دریا زن

بزار دستاتو تو دستام پلی تا صبح فردا زن

/ 3 نظر / 13 بازدید
آمد

البته نباید گول دل دریا زدن بعضیا رو خورد چون میان دل رو به دریا میزنند و میان آدم رو غرق می کنند و بر میگردند ساحل!