امشب

امشب دلم پر می کشد


تو باشی و یک عاشقانه ناب


کنار تو مست می شوم.نخورده شراب!

/ 7 نظر / 15 بازدید
شاهدخت سرزمین ابدیت

باز لحظه ی دیدار نزدیک است باز من دیوانه ام ...مستم باز گویی در جهان دیگری هستم های...نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ های...نپریشی صفای زلفکم را دست آبرویم را نریزی دل... ای نخورده مست باز من دیوانه ام...مستم باز گویی در جهان دیگری هستم (اخوان ثالث)

کافی ست تو باشی می غزل عاشقانه ی نگاه ات چند ساله بود مگر؟

کافی ست تو باشی می غزل عاشقانه ی نگاه ات چند ساله بود مگر؟

پرومته

تو که هستي امشب هم آسمان به زمين نزديک است و تو يک ستاره اي . . . ParSa~