بهترين چيز رسيدن به نگاهی ست که از حادثه عشق تر باشد.

/ 6 نظر / 3 بازدید
ندا

آره...پس ای کاش برسيم...

bishile

ميشه اونو هم نديد !!مثل همه ی اون چيزايی که می بينی ولی نمی بينی !!!

sandali

بابا بی خيال اينقدر چيزهای مهمتری از نگاه تر هست که!!!!!!!!!