صدای پای باران

باران را دوست داشته ام همیشه

ولی

این روزها دوست تر می دارمش!

 

وقتی نیستی و باران می بارد

عطر حضور تو به مشام می رسد

 

صدای پای باران روی تن پنجره

طراوت بهار در دل خسته شهر

 

باران که می بارد تو را نزدیک تر احساس می کنم

پشت همهمه ی ابرهای بهاری

یک نفر هست

دلش پاک تر از قطره باران است

 

/ 3 نظر / 17 بازدید
نازی

یکنر هست جاری در من .../

نازی

یکنفر هست جاری در من .../