طلوع

پس از آن غروب رفتن

اولین طلوع من باش

من رسیدم رو به آخر

تو بیا شروع من باش

شبو از قصه جدا کن

چکه کن رو باور من

خط بکش رو جای پای

گریه های آخر من

 

اسمتو ببخش به لبهام

بی تو خالیه نفسهام

قد بکش رو باور من

زیر سایه بون دستام

خواب سبز رازقی باش

عاشق همیشگی باش

خسته ام از تلخی شب

تو طلوع زندگی باش

 

پس از آن غروب رفتن

اولین طلوع من باش

من رسیدم رو به آخر

تو بیا شروع من باش

شبو از قصه جدا کن

چکه کن رو باور من

خط بکش رو جای پای

گریه های آخر من

 

من پر از حرف سکوتم

خالیم رو به سقوطم

بی تو و آبی عشقت

تشنه ام کویر لوتم

نمی خوام آشفته باشم

آرزوی خفته باشم

تو نزار آخر قصه

حرفمو نگفته باشم

 

 

پس از آن غروب رفتن

اولین طلوع من باش

من رسیدم رو به آخر

تو بیا شروع من باش

شبو از قصه جدا کن

چکه کن رو باور من

خط بکش رو جای پای

گریه های آخر من

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
سميرا

مثل هميشه قوت قلب هستی نويد

آرمين

هرررررررررررررررررررررررررررررررررف نداره بايد بگم من کلی حال کردم

مازیار