تاريخ : پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ | ۱:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : نوید چهره سا

متني در توضيح پست قبلي :

 

چه در انسان و چه در سراسر جامغه ٬ دگرگوني هاي ژرف در دوره هاي زماني بسيار كوتاهي رخ مي دهند. درست هنگامي كه هيچ انتظارش را نداريم ٬ زندگي پيش روي ما مبارزه اي مي نهد تا شهامت و اراده مان را براي دگرگوني بيازمايد .

 از آن لحظه به بعد٬ حاصلي ندارد كه وانمود كنيم چيزي رخ نداده يا بهانه بياوريم كه هنوز آماده نيستيم.

اين مبارزه منتظر ما نمي ماند . زندگي به پشت سر نمي نگرد .

 تاريخ : شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٥ | ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : نوید چهره سا

مبارزه صبر نمی کند . زندگی به پشت سر نگاه نمی کند

يک هفته فرصت برای اين که بفهميم حاضر به قبول سرنوشت مان هستيم يا نه

از کافی هم بيشتر است .تاريخ : چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ | ٩:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : نوید چهره سا

توی پشت صحنه دنيای ما

خوبی و بدی می مونه يادگار

زندگی برای ما يه خاطره ست

از تموم قصه های روزگار

   • بک لینک | خرید بک لینک